หากสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า ท่านสามารถส่งเปลี่ยนคืนได้ ทันที แต่หากสินค้ายังไม่ได้แกะใช้ สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน